Sunday, March 26, 2017

Tiễn biệt Thầy Chung Phước Khánh (1940-2017)

Thầy Chung Phước Khánh
(21/7/1940 - 24/3/2017)

*
TIN BUỒN: THẦY KHÁNH MẤT (12 giờ ngày 24/3/2017)
 
Kính thầy cô,
Mến gởi các bạn,

Trò Kh mới vừa nhận được tin nhắn của cậu Đức- người em rể út của thầy Khánh - báo tin trên phone của Kh là: THẦY KHÁNH MẤT LÚC 12 GIỜ TRƯA NGÀY HÔM NAY 24/3/2017.

Trò Kh.

**

PHÂN ƯU CỦA CỰU GIÁO SƯ TRUNG HỌC TỔNG HỢP BAN MÊ THUỘT
 • Thầy Lê Văn Tùng và Cô Hồ Thị Ngọc Cầm:
  Chia buồn cùng gia đình và gia quyến trong sự ra đi vĩnh viễn của Thầy Khánh
 • Thầy Lê Viết Lâm
  THÀNH KÍNH PHÂN ƯUNAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
  Chúng tôi vừa hay tin buồn THẦY CHUNG PHƯỚC KHÁNH, 77 tuổi
  đã tạ thế lúc 12 giờ ngày 24/3/2017. 
  Thành tâm ngưỡng nguyện Chư Phật mười phương, Chư Bồ Tát Thánh Hiền Tăng từ bigia hộ Hương Linh Thầy CHUNG PHƯỚC KHÁNH sớm tiêu diêu Miền Cực Lạc.
  Và xin thành thật kính chia buồn cùng tang gia hiếu quyến.
  Thành kính phân ưu.
  Thầy Lê Viết Lâm, Sydney,
  Ngày 25/3/2017
 • Thầy Cô Hoàng Trọng
  Thành thật chia buồn với gia đình thầy Khánh.
  Chúng tôi bạn đồng nghiệp với thầy Khánh rất đau buồn,
  Cầu hương linh thầy Khánh sớm siêu thoát
 • Cô Nguyễn Thị Phấn
  Chúng tôi thành kính phân ưu với tang gia Thầy Khánh.Nguyện cầu vong linh Thầy sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.
  Cựu GS Nguyễn Thị Phấn
 • Cô Phạm Thị Minh Hưng
  Thành Kính Phân Ưu
  Nguyện cầu Hương linh Thầy sớm an nghỉ nơi cõi Vĩnh hằng
 • Thầy Cao Bính
  Thành kính chia buồn cùng gia đình Thày Khánh.
  Cầu nguyện hương linh sớm an vui lạc quốc
 • Cô Nguyễn Thị Suối Kiết
  Thành thật phân ưu cùng gia đình Thầy Chung Phước Khánh,
  Cầu mong thầy được yên nghỉ.
 • Thầy Nguyễn Giõng
  Xin chân thành phân ưu cùng gia đình Thầy Chung Phước Khánh và Đại gia đình THBMT

  Xin cùng góp lời cầu nguyện cho hương linh của Thầy Khánh
  sớm tiêu diêu tự tại Nơi Miền Tây Phương Cực Lạc.
  CGS Giong Nguyen, QLD, Australia
 • Thầy Võ Ngọc Lô
  Thành kính phân ưu cùng gia đình thầy Khánh

  Nguyện cầu hương linh thầy sớm siêu thoát về cảnh giới thanh bình .
 • Thầy Võ Quý Sỹ
  Xin chia buồn cùng tang quyến Anh.

  Nguyện cầu hương hồn Anh tiêu diêu miền cực lạc
 • Thầy Trần Đại Hiền
  Ôi , Th. Khánh mất rồi sao! Xa xôi quá, có ai đi thăm Thầy? Cố gắng liên lạc với quý Thầy Cô và Cựu HS. ở phía Đông Bắc và phía Đông Hoa Kỳ. Học sinh trường mình chắc không có nhiều ở Boston! Các Ban Đại Diện của Cựu HS. TH. cố gắng liên lạc nhanh để chia buồn cùng gia đình Thầy hay đi thăm.
*


*
PHÂN ƯU CỦA CỰU HỌC SINH TRUNG HỌC TỔNG HỢP BAN MÊ THUỘT
NIÊN KHÓA 67-74

 • Châu Văn Đạt
  Thật buồn khi nhận được tin người thầy rất hiền và khả kính đã ra đi vĩnh viễn...
  Thành Kính Phân Ưu cùng gia đình tang quyến.
  Nguyện cầu Hương Linh Thầy Chung Phước Khánh vui hưởng cõi Vĩnh Hằng.
  Hoc trò Thầy Khánh niên khóa 1974: Châu Văn Đạt.
 • Huỳnh Thị Bích Sơn
  Cám ơn Kim Hương đã thông báo tin Thầy Khánh mất cho Quý Thầy Cô cùng các bạn
  Vẫn biết rằng sự sống của Thầy chỉ hy vọng 1/10, nhưng chúng ta luôn cầu nguyện và hy vọng, nay Người Thầy kính yêu đã ra đi về với Đức Phật, chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho Thầy được thảnh thơi, an nhàn nơi chốn Cực Lạc
  Xin cúi đầu kính dâng nén hương và chào vĩnh biệt Người Thầy Kính Yêu của chúng em
  Trò, H.T.Bích Sơn
 • Huỳnh Thị Mùi
  Vô cùng thương tiếc người thầy yêu quý đã Vĩnh viễn ra đi.
  Không sao diễn tả nổi sự xúc động mất mát người thầy đã có công dậy dỗ chúng ta từ thời thơ ấu.
  Xin cầu nguyện cho linh hồn của thầy yên nghỉ ngàn thu và sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.Học trò của thầy,
  Huỳnh thị Mùi
 • Lê Thị Bạch Liên
  Vô cùng thương tiếc khi nghe tin người Thầy kính yêu của chúng em đã vĩnh viễn ra đi!
  Thành tâm cầu xin Đức Phật A Đi Đà dẫn dắt Hương Linh Thầy sớm về cõi Tây Phương Cực Lạc!Xin thành thật chia buồn cùng tang quyến!
  Trò Bạch Liên
 • Quách Lục
  Vô cùng thương tiếc khi hay tin Thầy Khánh đã vĩnh viễn rời bỏ chúng ta để ra đi về miền cực lạc, từ nay chúng ta chỉ thấy Thầy qua những tấm hình của Thầy.
  Cầu mong cho hương linh Thầy Khánh sớm tiêu diêu nơi cõi vĩnh hằng.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.
  Học trò của Thầy,
  Quách Lục
 • Trương Minh Trung
  MinhTrung vừa xong cuộc họp trong sở,  check email mới nhận được tin thầy đã ra đi.
  Nay thì thầy không còn đau đớn,  buồn phiền hay sơ hãi nữa mà đang nhẹ nhàng thanh thản giã biệt chốn trần lao.
  Tùy theo niềm tin tôn giáo của mỗi người, chúng ta cùng cầu nguyện.
  Xin những người con Phật cùng với MinhTrung, lắng lòng thanh tịnh cùng niệm một biến chú Đại Bi và 21 biến chú Vãn Sanh lan tỏa tình thương đưa tiễn thầy Chung Phước Khánh từ biệt cõi trần.
  Xin cầu nguyện Chư Phật, chu Bồ Tát phóng quang hướng dẫn hương linh thầy vãn sanh cực lạc quốc.
  Minhtrung xin cảm ân công đức của quý Thầy Cô các bạn.
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
  Namaste,
  Sheila TMT
 • Phan Kim Oanh
  Tin thầy Khánh mất.
  Tôi lặng đi...
  Thầy ơi!!!
  Cái Oanh
 •  Nguyễn Thị Hồng A
  Em vô cùng thương tiếc khi nhận được tin thầy Khánh đã ra đi vĩnh viễn.
  Thành tâm cầu nguyện cho hương linh thầy Khánh sớm vãn sanh cõi Tây Phương Cực Lạc.
  Học trò: Hồng A
 • Bùi Kim Sơn
  Chúng em vô cùng xúc động nhận được tin Thầy Khánh đã ra đi.
  Xin Thành Kính Phân Ưu cùng Tang Quyến trước sự mất mát lớn lao này.
  Xin cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu cùng các Đấng Thiêng Liêng hộ trì cho Thầy
  sớm yên nghỉ nơi miền cực lạc.
  CHS74 Kim Sơn cùng chồng Gary Anderson.
 • Nguyễn Thạch
  THƯƠNG TIẾC THẦY KHÁNH
 •  Lê Văn Chàm
  Từ nay vĩnh viễn mất thầy
  Những năm nhân thể đong đầy tình thương
  Nén hương em thắp kính thầy
  Nơi miền đất mới nghìn thu an lành
  Sinh ly tử biệt ở đời
  Lòng đau vẫn cứ đau nhiều  thầy ơi.
  (Thành kính mong thầy sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc)
 • Phạm Kim Hương
  Nguyện xin hương linh Thầy được sớm về cõi Vĩnh Hằng
  Trò Kh.
 • Vũ Hoàng Đức
  Thành thật chia buồn cùng gia quyến Thầy

  Nguyện cầu hương linh Thầy sớm được về cõi vĩnh hằng.
 •  Vũ Thị Phụng
  Thành kính chia chia buồn cùng gia đình Thầy.
  Nguyện cầu hương linh Thầy sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.
 • Huỳnh Mỹ Hoa
  Thành kính phân ưu cùng gia đình
  Nguyện cầu Hương Linh Thầy vãng sanh về cỏi tịnh độ
 • Võ Thành
  Thành kính phân ưu với gia đình Thầy .
  Cầu mong linh hồn Thầy mau về chốn nghỉ ngơi.
 • Nguyễn Bích Toàn
  Thầy đã ra đi...
  Thành kính phân ưu...
  Nguyện hương linh Thầy về cõi Vĩnh hằng.
 • Hoàng Đức Linh
  Thành kính phân ưu cùng gia đình thầy.

  Nguyện cầu hương linh thầy sớm an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.
 • Nguyễn Ngọc Trân
  Thành kính chia buồn cùng gia đình thầy,

  Mong hương thầy sớm siêu thoát về cõi vĩnh hằng.
 • Phạm Đình Đạt
  Thành kính chia buồn cùng gia đình Thầy. Nguyện cầu cho linh hồn Thầy về chốn bình yên.
 • Trần Thị Hồng Yến
  Thành kính phân ưu cùng gia đình thầy.
  Nguyện xin hương linh thầy sớm về cõi vĩnh hằng
 • Nguyễn Dy Xứ
  Còn sót lại.... Thày ơi!
 • Bùi Thị Hoàng PhụngThành kính phân ưu cùng gia đình Thầy , mong hương linh Thầy sớm siêu thoát
 • Lê Thị Mai Loan

  Thành kính chia buồn cùng gia đình Thầy
  Nguyện cầu hương linh Thầy sớm được về cõi vĩnh hằng
 • Vũ Văn Lai
  Thành kính phân ưu cùng tang quyến.
  Nguyện xin hương hồn Thầy được an nghỉ nơi chốn Vĩnh Hằng
 • Nguyễn Thị Lạc
  Thành kính chia buồn cùng Thầy và tang quyến
 • Nguyễn Thị Phi Giao

  Thành kính chia buồn cùng gia đình thầy,
  Nguyện cầu cho hương linh của thầy sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.
 • Trần Đình PhápThành kính chia buồn cùng gia đình Thầy
  Nguyện cầu cho hương hồn của Thầy sớm siêu thoát về cỏi vĩnh hằng
 • Châu Thu Thủy
  Thành kinh chia buồn cùng gia đình thầy Chung Phước Khánh,
  Nguyện cầu ơn trên phù hộ hương linh thầy sớm được siêu thoát
  Học trò Châu thu Thuỷ
 • Đỗ Thế Hùng
  Thành Kính Phân Ưu
  Kính mong hương hồn Thầy Chung Phước Khánh sớm tiêu diêu Miền Cực Lạc
  Học trò (chưa học Thầy)
  Đỗ Thế Hùng
 • Phạm Văn Cường
  Thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy
  Nguyện hương linh Thầy sớm tiêu diêu miền cực lạc!
 • Nguyễn Ngọc Trang
  Thành kính chia buồn cùng tang quyến
 • Nguyễn Văn Tiết
  Xin thành kính chia buồn cùng gia đình Thầy
 • Phạm Thị Tuyết

  Thành kính chia buồn cùng gia đình Thầy.
  Nguyện xin Linh hồn Thầy được an nghỉ nơi chốn vĩnh hằng .
 • Đặng Thị Thanh
  Thành kính chia buồn cùng gia đình Thầy.
  Nguyện cầu hương linh Thầy sớm về cõi Vĩnh hằng.
 • Đặng Thị Thúy HằngThành kính phân ưu cùng gia đình Thầy.
  Nguyện cầu hương linh Thầy vãng sanh tịnh độ
 • Phạm Thị Nga
  Thành kính chia buồn cùng gia đình Thầy.
  Nguyện xin hương hồn thầy được an nghỉ nơi chống vĩnh hằng.
 • Nguyễn Thu MinhCầu xin linh hồn thầy được siêu thoát về nơi cõi Phật
 • Nguyễn Hương Thi
  Thành Kính Phân Ưu cùng Gia đình Thầy
 • Trần Văn Bình
  Thành kính chia buồn cùng gia đình Thầy.
  Chúng em xin nguyện cầu hương linh Thầy về cõi bình yên.
 • Đậu Thị Kim Hạnh
  Thành kính phân ưu cùng tang quyến.
  Nguyện xin Hương Linh Thầy sớm được siêu thoát nơi chốn Vĩnh Hằng.
  Trò Kim Hạnh
 • Trương Chí Hòa
  Thành kính phân ưu cùng tang quyến. 
  Vô cùng thương tiếc thầy kính yêu.
  Nguyện cầu cho hương linh thầy Chung Phước Khánh sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.
  Học trò Trương  Chí Hòa.
 • Bùi Hùng
  Hình ảnh của Thầy ngày nào về dự hội ngộ lớp 67-74 vẫn còn đây mà bây giờ vĩnh biệt thiên thu....
 • Võ Thị Chung:
  Kính thưa Thầy,
  Lời đầu tiên này em không còn được hỏi thăm sức khỏe Thầy như bao lần trước nữa !
  Mà em chúc đến Thầy an lành trong giấc ngủ miên viễn.
  Em không dám gọi phone cho Thầy những lúc KH  bên cạnh Thầy vì em biết mình sẽ khóc nhiều hơn là nói ,khi hay tin Thầy mất em tìm lại lá thư đầu tiên và cũng là lá thư cuối cùng Thầy viết cho em....ôm thật lâu trong tay.....em có cảm giác như được chạm vào tay Thầy....Thầy ơi !!!!!
  Vĩnh ....biệt ....Thầy!
  VTCHUNG
   

*

THƯƠNG TIẾC THẦY CHUNG PHƯỚC KHÁNH
CHS TRUNG HỌC TỔNG HỢP BAN MÊ THUỘT - NIÊN KHÓA 65-72
(trích từ trang Facebook của Thầy Khánh)


*

PHÂN ƯU CỦA HỘI ÁI HỮU TRUNG HỌC BAN MÊ THUỘTSaturday, March 18, 2017

Bích Thủy và các bạn Ban Mê

Hình ảnh của Trần Can post trên trang FB của lớp 67-74

*

Bích Thủy và các bạn ở quán Văn*

Gặp nhau ở nhà Sang


Chúc Mừng Thầy Cô Cao Bính


**

Chúc mừng của Thầy Cô Lê Viết Lâm

CHÚC MỪNG NGÀY LỄ THÀNH HÔN

Anh chị xin chia vui cùng vợ chồng hai em CAO BÍNH, nhân dịp Lễ Thành Hôn của hai cháu
THÙY LINH và HUY QUANG.
       Thương chúc hai cháu TRĂM NĂM HẠNH PHÚC, SẮC CẦM HÃO HỢP.
Anh chị Lê Viết Lâm, Sydney
Sydney, ngày 16/03/2017Chúc mừng của Thầy Nguyễn Giõng
Chúc mừng gia đình anh chị Cao Bính có thêm dâu hiều
Thân chúc hai cháu Thùy Linh - Huy Quang Trăm Năm Hạnh Phúc

*

Chúc mừng của Kim Hương


CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC

Trò Kim Hương xin chia vui cùng Thầy Cô Cao Bính 
nhân ngày Thành Hôn của hai em Thùy Linh & Huy Quang
Mến chúc cô dâu, chú rể TRĂM NĂM HẠNH PHÚC

Trò Kh.


***

Chúc mừng của Huỳnh Thị Mùi


Em xin chia vui cùng  gia đình thầy cô
Cao Bính, chúc 2 cháu Thuỳ Linh- Huy Quang trăm năm Hạnh Phúc.
Trò Mùi

***

Chúc mừng của Nguyễn Thị Hồng A

 Em xin chia vui với thầy cô Cao Bính, nhân dịp lễ thành hôn của hai em Thùy Linh và Huy Quang.
Mến chúc hai em Linh và Quang trăm năm hạnh phúc.

Trò: Hồng A
*** 
Chúc mừng của Huỳnh Thị Bích Sơn
 m xin chia vui cùng Thầy Cô Cao Bính và chúc mừng hai em Thuỳ Linh, Huy Quang sống hạnh phúc, yêu thương nhau đến trọn đời.

Trò, H.T. Bích Sơn

***

Chúc mừng của Trương Chí Hòa

Học trò Chí Hòa chúc mừng gia đình thầy cô Cao Bính có thêm dâu hiền.
Chúc hai em Thùy Linh và Huy Quang trăm năm hạnh phúc.

Học trò TCHOA.
 ***

Hình ảnh đám cưới của hai em Thùy Linh và Huy Quang do Hồng A gửi về


Các bạn trước khi vào tiệc cưới

Thầy cô Bính và học trò cùng cô dâu chú rể

Thầy Sỹ và các bạnCô dâu chú rể tiến lên sân khấu

Hai họ, nhà trai và nhà gái

Thầy Bính và học trò

Thầy Sỹ và học trò