Tuesday, January 17, 2012

Thác Dray H'Ling

Chiều Dray H'ling lối mòn in bóng nắng,
Tiếng thác gầm rung chuyển mảnh rừng hoang..
Nắng vương tơ lóng lánh hạt nước vàng,
Nước cuồn cuộn.. tuôn rơi tung bọt trắng.


Hoàng hôn buông màn sương mỏng giăng mờ,
Bãi cát vàng ôm ấp bờ lau thưa
Gềnh đá thoải hằn những vết nắng mưa...
Còn vương vấn dòng thời gian bàng bạc.

Đêm Dray H'ling sương lạnh thấm trăng ngà  
Giải Thiên hà soi bóng nước bao la!
Lá Trúc reo như trổi khúc hành ca...
Lúc xào xạc như mưa mùa tháng Hạ

Dray H'ling ! Dray H'ling đó thật hùng vỹ
Dốc đá mòn hằn bao dấu người đi
Một mái nhà...kẻ ở người phân ly
Thành quen thuộc "quê hương " người viễn khách.

Viết tại thác Dray H'ling năm 1973
Quách Lục

No comments:

Post a Comment